ÁRBORES  E  ARBUSTOS 
EXTRAORDINARIAS  DO  BAIXO  MIÑO
Guía ANABAM das

RODODENDRO

(SOBRADA-TOMIÑO)

Actualizada o  12-03-2012

Nome científico: Rhododendron ponticum 

Nome común galego:  Rododendro 

Nome común castelán: Rododendro 

Idade estimada: máis de 100 anos 

Lugar onde se atopa 

Concello: Tomiño 

Parroquia: Sobrada 

Lugar: Igrexa de Sobrada, na finca da casa do cura, atópase abandonada e pódese acceder desde o camiño que pasa pegado as ruínas da casa. 

Coordenadas UTM, Datum WGS 84: X  626606              Y  4652337 

Altitude: 77 m 

Medidas 

Altura: 9 metros 

Tronco: Perímetro de 2,22 metros e diámetro de 0,71metros antes da bifurcación  en dúas pólas aos 0,95 metros 

Diámetro basal da 1ª póla: 1.47 metros 

Diámetro basal da 2ª póla: 1.60 metros 

Data das fotografías: 5-03-2012 

 
 Observacións: A mellor época do ano para observalo é durante a floración, na primaveira. O estado de conservación non é moi boa xa que tén unha parte enferma e empeza a ter síntomas de pudrición.

 

PORTADA         FLORA         ÍNDICE ÁRBORES EXTRAORDINARIAS