anabam

traballando polo patrimonio natural

do Baixo Miño galego-portugués

 

anabam.anabam@terra.es     

 

 -ANABAM

 -EVENTOS -  ACTOS

 -LEMBRANZAS

 -CONTACTO - HORARIO OFICINA-

 -ASOCIARSE

-ANABAM EN ACCIÓN

      -Saídas de Campo

-EDUCACIÓN AMBIENTAL

-ACTIVIDADES

-VOLUNTARIADO

-VISITAS GUIADAS

-CURSOS

-PUBLICACIÓNS

-VÍDEOS

 

ASOCIACIÓN  NATURALISTA  "BAIXO  MIÑO"

 

 

 

 

 

INICIO

 

PORTADA

 

PORTADAS ANTERIORES

 

PEGADAS

 

FENOLOXIA

 

FAUNA

 

MORTANDADE

 

INFORMACION

 

AGRESIONS

 

CARTAS

 

ANABAM VÍDEO

 

 

P.E.S.

QUE E O PES

 

CAMARIÑA

 

CHARAXES JASIUS

 

PÍLLARA-BORRELHO

 

EURYNEBRIA

 

OTANTHUS MARITIMUS

 

HONCKENIA PEPLOIDES

 

WODWARDIA RADICANS

 

ANDORIÑA DE CU BRANCO

 

FENTOS ARBOREOS

 

 

TRABALLOS DE CAMPO

 

CETÁCEOS

 

TARTARUGAS MARIÑAS

 

FAUNA ATROPELADA

 

CENSO AVES ACUÁTICAS

 

ANDORIÑAS DO BAIXO MIÑO

 

PROXECTO LARUS

 

UN BOSQUE PARA UNHA BOLBORETA

 

REXISTRO DE PEGADAS

 

ETNOGRAFÍA

ÚTILES E APARELLOS

 

MARCAS DOS MARIÑEIROS

 

 
 
MERCADIÑO
 

 

ALEGACIÓNS CONTRA O PARQUE EÓLICO NA SERRA DA GROBA

 

IR A MAPA DE AGRESIÓNS

IR A REDE SANEAMENTO

IR A AGRESIÓNS COSTA

IR Á VERTEDOIROS INCONTROLADOS IR Á EXTRACCIÓN AREA IR A ATERRAMENTOS
IR A FURTIVISMO IR A OUTRAS IR A PRESA RÍO VILACHAN
IR A ALEGACIÓNS EÓLICOS IR A ANTENAS TREGA  

 

Actualizado o 10-10-2007

      O movemento conservacionista se destacou sempre por pedir un cambio na producción de enerxía. Dito cambio tiña que ver coas enerxías "limpas", renovables, en substitución das convencionais, impactantes e moi agresivas co medio. Pero, como sempre sucede, os avispados empresarios aproveitan esta circunstancia para sacar a maior tallada posible e hoxe, xurden empresas e empresarios "moi comprometidos" co medio ambiente que queren frear o cambio climático aportando o seu grao de area, e para iso non dubidan en semear os cumes dos montes de decenas, centos de torretas con un único obxectivo: sacar a maior rendabilidade posible a este novo e, polo que parece, interesante negocio.

 

    Enerxías alternativas sí, pero non a calquera precio. Non de forma masiva; non estragando o patrimonio cultural, ecolóxico, etnográfico e paisaxístico. Non de xeito irracional.

 

     A instalación de aeroxeradores debe ir parello ao desmantelamento das industrias productoras de enerxía convencional. Pero isto, desgraciadamente, non está a suceder. 

 

     Dende ANABAM consideramos que, entre outros puntos a ter en conta, hai que valorar os seguintes:

 

          a/ Se nestes intres existe verdeira necesidade de producir máis enerxía en Galicia.
          b/ Si a construcción de novas fontes de producción de enerxía vai implicar no mesmo momento e que estas se poñan en funcionamento a desmantelación das convecionais.
         c/ Se estudie a forma de evitar impactos dos aeroxeneradores sobre aves e morcegos. 

 

     O anteriormente exposto, deunos pé a presentar as correspondentes alegacións en contra do Parque eólico Alvariño I, na Serra da Groba.  Porque entendemos que:

 

      a/ Este tipo de instalacións non se poden declarar como ben de interese público, cando Galicia produce máis enerxía da que necesita, exportando, en consecuencia a mesma. En tal caso será un negocio privado de interese privado.

 

       b/ Ata agora a instalación de enerxías alternativas ou limpas, non supuxo o peche de ningunha das centrais convencionais, polo que non ten razón de ser a construcción de novas infraestructuras enerxéticas se non van acompañadas da respectiva eliminación das existentes.

 

       c/ De acordo a reglamentación existente, se a memoria non nos falla, no mes de agosto do pasado ano (2006) se produciron nos montes da Serra da Groba, grandes incendios que asolaron literalmente a súa superficie. Se a reglamentación dice que por un periodo de 30 anos non se pode cambiar o uso do monte , váise consentir a instalación do parque eólico? 

 

       d/A Serra da Groba, no seu conxunto, ten un grande valor paisaxístico, cultural, ecolóxico e etnográfico. Vaise permitir a súa destrucción e ou merma para beneficiar a certos empresarios que están hipotecando os valores inmateriais que encerra ese espacio natural?

 

       e/ Pensamos que a Serra da Groba ten que ser declarada Parque Natural e apelamos, neste senso, á Xunta de Galicia para que non permita a súa transformación e rexeite, en consecuencia, calquera acción e/ou actividade que vaia en perxuicio deste enclave

 

      Esperamos que este abuso de parques eólicos acabe dunha vez por todas e se instalen única e exclusivamente aqueles que estrictamente sexan  necesarios e, en contrapartida, se desmantelen as fontes convencionais.

 

 

As fotografías pertencen aos aeroxeneradores de Vila Nova de Cerveira.

(Foto: Agustín Ferreira Lorenzo-anabam).

 

 

Máis información en http://www.sosgroba.com