anabam

traballando polo patrimonio natural

do Baixo Miño galego-portugués

 

anabam.anabam@gmail.com

anabam@gmx.es

 

ANABAM

ASOCIARSE

CONTACTO

GRUPO TRABALLO

 

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

-EDUCACIÓN AMBIENTAL

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

-VISITAS GUIADAS

-CURSOS

-PUBLICACIÓNS

-VÍDEOS

 

 
 
 
 

INICIO

 

PORTADA

 

FAUNA BAIXO MIÑO

 

FLORA DO BAIXO MIÑO

 

CETÁCEOS

 

PEGADAS. RASTROS

 

MAPA INTERACTIVO

 

 

PROXECTOS

FOTOTRAMPEO

 

LARUS

 

BEMBIX

 

EURYNEBRIA

 

PÍLLARA PAPUDA

 

BORRELHO

 
 
 

ÁRBORES EXTRAORDIN.

 

COÑECER

 

RUTA ORNITOLÓXICA

 

TURISMO ORNITOLÓXICO

RUTA MÁXICA DE OIA

SENDA COSTA SUR DA GUARDA

ÁREAS RECREATIVAS

 

 

PATRIMONIO

 

MUSEO DO MAR

 

SALINAS PRERROMANAS

 

SALINAS ROMANAS?

 

 

 MARCAS MARIÑEIRAS

 

MONTE TREGA

 

MONTE TETÓN

 

CASTRO DA CABECIÑA

 

 

ESPAZOS NATURAIS

PINZÁS

 

SOBREIRAL DE FARO

 

 

 

PROTECCIÓN

 

P.E.S

 

 

BLOCS EDITADOS POR ANABAM

FOTOTRAMPEO

FENTOS ARBÓREOS

 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS COMPARATIVOS POR TEMPADA

 

Para máis datos comparativos do mesmo mes en distintos anos

 

IR A COMPARATIVA TEMPADA 2010-2011

IR A CENSO DE SETEMBRO

IR A CENSO DE OUTUBRO

IR A CENSO DE NOVEMBRO

IR A CENSO DE DECEMBRO

IR A CENSO DE XANEIRO

IR A CENSO DE FEBREIRO

IR A  CENSOS ACUÁTICASS

 

 

CENSO TEMPADA 2011-2012

(DE SETEMBRO A MARZO)

    SETEMBRO* OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO XANEIRO FEBREIRO MARZO

1

Tachybaptus ruficollis --            
2 Podiceps nigricollis --            
3 Phalacrocorax carbo 159            
4 Egretta garzetta 16            
5 Egretta alba 1            
6 Ardea cinerea 34            
7 Platalea leucorodia 8            
8 Anser anser --            
9 Branta bernicla --            
10 Anas crecca --            
11 Anas platyrhynchos 355            
12 Anas strepera --            
13 Anas acuta --            
14 Tadorna ferruginea --            
15 Anas clypeata --            
16 Anas penelope --            
17 Mergus serrator --            
18 Aythya fuligula --            
19 Melanita nigra --            
20 Branta canadensis --            
21 Fulica atra --            
22 Circus aeruginosus 1            
23 Pandion haliaetus --            
24 Rallus aquaticus X            
25 Gallinula chloropus X            
26 Haematopus ostralegus 58            
27 Charadrius hiaticula 9            
28 Pluvialis apricaria --            
29 Pluvialis squatarola --            
30 Calidris alba 74            
31 Calidris alpina --            
32 Calidris maritima --            
33 Calidris canutus --            
34 Calidris ferruginea --            
35 Calidris sp. --            
36 Gallinago gallinago X            
37 Limosa lapponica 4            
38 Limosa limosa --            
39 Limosa sp. --            
40 Numenius phaeopus 21            
41 Numenius arquata 32            
42 Numenius sp. --            
43 Tringa nebularia 19            
44 Tringa totanus 1            
45 Tringa erithropus --            
46 Actitis hypoleucos 5            
47 Arenaria interpres 48            
48 Vanellus vanellus 1            
49 Alcedo athis 2            
50 Thalasseus sandvicensis 8            
51 Larus ridibundus NC            
52 Larus fuscus NC            
53 Larus michaellis NC            
54 Larus marinus --            
55 Recurvirostra avosseta --            
56 Alopochen aegyptiacus --            
57 Sula bassana 34            
  TOTAL AVES 890            
  TOTAL ESPECIES

28

           

 

NOTAS:

     X: Especies presentes pero non contabilizadas debido a imposibilidade de facelo por ser difíciles de observar.

     NC: Non contabilizadas por non consideralas representativas das especies acuáticas.

 

COMENTARIO SETEMBRO

 

*O censo deste mes levouse a cabo o 1 de outubro, por coincidir o último sábado algo cedo.

 

       Destacaríamos neste censo a alta temepratura que houbo, isto no aspecto climatolóxioc, o que fixo que bastante xente acudira á praia, motivo que incidiu na presenza de aves. En canto ás observacións realizadas, temos que destacar a presenza dun grupo de 8 cullereiros no Forno do Duque. Había seis anos que non se rexistraban estas aves no mes de setembro. Temos que salientar que das seis observacións desta especie no mes citado entre os anos 1999 e 2011, sempre foron superiores aos oito exemplares, agás en dous anos, 2002 e 2004, que foron de catro e dous exemplares respectivamente. O número de individuos censados supera a media dos últimos 12 anos en algo máis de 100 exemplares. Para máis datos ir a CENSO DE SETEMBRO.

 

 

CENSO TEMPADA 2010-2011

(DE SETEMBRO A MARZO)

    SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO XANEIRO FEBREIRO MARZO

1

Tachybaptus ruficollis X   X X X    
2 Podiceps nigricollis 1   4é 7é 12é    
3 Phalacrocorax carbo 156   145ê 183é 245é    
4 Egretta garzetta 9   16é 17é 22é    
5 Egretta alba --   1é 1= 1=    
6 Ardea cinerea 36   18ê 15ê 21é    
7 Platalea leucorodia ---  

----

--- ---    
8 Anser anser ---  

2é

2= ---    
9 Branta bernicla ---   ---- 1é ---    
10 Anas crecca ----  

177é

540é 230ê    
11 Anas platyrhynchos 649  

311ê

540é 320ê    
12 Anas strepera 1   9é 38é ---    
13 Anas acuta ---  

1é

--- ---    
14 Tadorna ferruginea ---   ---- --- ---    
15 Anas clypeata    

---

--- ---    
16 Anas penelope     6é 5ê 8é    
17 Mergus serrator ---   4é 4= 3ê    
18 Aythya fuligula ---   ----- --- ---    
19 Melanita nigra ---   ---- --- ---    
20 Branta canadensis     ----- --- ---    
21 Fulica atra ---   ---- --- ---    
22 Circus aeruginosus 2  

1ê

1= 1=    
23 Pandion haliaetus ---  

1é

1= 3é    
24 Rallus aquaticus X  

X

X X    
25 Gallinula chloropus X   X X X    
26 Haematopus ostralegus 39   42é 19ê 101é    
27 Charadrius hiaticula 59   39ê 25ê 42é    
28 Pluvialis apricaria ---   --- 2é ---    
29 Pluvialis squatarola ---   62é 57ê 48ê    
30 Calidris alba 44   62é 38ê 124é    
31 Calidris alpina 28   47é 79é 12ê    
32 Calidris maritima ---   --- --- 5é    
33 Calidris canutus ---   ---- --- ---    
34 Calidris ferruginea ---   ---- --- ---    
35 Calidris sp. ---   --- --- ---    
36 Gallinago gallinago X   X X X    
37 Limosa lapponica 29   ----ê 3é 1ê    
38 Limosa limosa --   ---- --- ---    
39 Limosa sp. ---   ---- --- ---    
40 Numenius phaeopus 7   16é 3ê 16é    
41 Numenius arquata 39   58é 46ê 29ê    
42 Numenius sp. ---   ---   ---    
43 Tringa nebularia 27   11ê 27é 8ê    
44 Tringa totanus ---   ---- --- 1é    
45 Tringa erithropus ---   ---- --- ---    
46 Actitis hypoleucos 16   3ê 6é 6=    
47 Arenaria interpres 7   61é 14ê 16é    
48 Vanellus vanellus ---   16é 41é 18ê    
49 Alcedo athis X   1é 2é X    
50 Thalasseus sandvicensis 6   3ê 8é 2ê    
51 Larus ridibundus NC   NC NC NC    
52 Larus fuscus NC   NC NC NC    
53 Larus michaellis NC   NC NC NC    
54 Larus marinus ---   3é 1ê 1=    
55 Recurvirostra avosseta ---     --- ---    
56 Alopochen aegyptiacus ---     --- ---    
57 Sula bassana ---   ---   ---    
  TOTAL AVES +1155   +1120ê +1731é +1296ê    
  TOTAL ESPECIES

26

  35é 38é 35ê    

 

NOTAS:

     X: Especies presentes pero non contabilizadas debido a imposibilidade de facelo por ser difíciles de observar.

     NC: Non contabilizadas por non consideralas representativas das especies acuáticas.

 

Outubro: Non houbo censo debido as malas condicións meteorolóxicas.

 

 

Para máis datos:

IR A COMPARATIVA TEMPADA 2010-2011

IR A CENSO DE SETEMBRO

IR A CENSO DE OUTUBRO

IR A CENSO DE NOVEMBRO

IR A CENSO DE DECEMBRO

IR A CENSO DE XANEIRO

IR A CENSO DE FEBREIRO

IR A  CENSOS ACUÁTICASS