NO BAIXO MIÑO
Rana iberica
Orde....................... Anura
Familia.................. Ranidae
Xénero.................. Rana
Especie..................R. iberica
 
Nome galego: Ra patilonga
 
       Véxanse outros nomes AQUÍ
Calificación para o Baixo Miño.......Non aprezamos ameazas.
IDENTIFICACIÓN: Tamaño pequeno. Menor de 5 cm. Cor variable pero sempre con tonos marróns máis ou menos claros, as veces con moteados que camuflan perfectamente aos individuos co entorno. Tamén presenta un característico antifaz a ámbolos dous lados do rostro.
Texto: Agustín Ferreira Lorenzo
22-02-2018
     Mapa de distribución no Baixo Miño. Datos obtidos a partir de 2010. En verde cadrículas onde se observou.
       A cor desta pequena ra e acastañada,con tonalidades diferentes. hainas moi escuras, outras máis claras, algunhas moteadas, etc. Característico delas é o antifaz escuro nos laterais da cara.
 
      Esta ra ocupa preferentemente as beiras dos regatos.
 Portada  Biodiversidade   Fauna   Anuros  
      Foto: Agustín Ferreira Lorenzo
      Foto: Agustín Ferreira Lorenzo
      Foto: Ángeles Villasenín Álvarez
      Foto: Manuel A. Pombal Diego
COLABORADORES: Ängeles Villasenín Álvarez
      Foto: Ángeles Villasenín Álvarez
      Foto:Luis Dorado Senra
      Foto: Luis Dorado Senra
     Mapa de distribución no Baixo Miño obtido cos datos recollidos entre 1987 a 1992.
GRUPO DE TRABALLO: Angílica Entenza, Carlos
                                     Dorado Senra, Luis
                                     Ferreira Lorenzo, Agustín
                                     Ferreira Lorenzo, Antonio
                                     Ferreira Rodríguez, Noé
                                     González de Dios, Mª Consuelo
                                     Pombal Diego, Manuel Á.
                                     da Silva Diz, Ricardo