ARÁCNIDOS
 Esquema dos ollos de diferentes familias de arañas. Os ollos, constitúen un rasgo diferenciador que nos permite unha primeira aproximación para a determinación dos arácnidos. (Imaxe procedente de internet).

 

Cheiracanthium sp.
Micrommata virescens
Arctosa sp 
Mangora acalypha
Alopecosa pulvurulenta
Thomisus onustus
Scytodes thoracica
Misumena vatia
Synaema globosum
Xysticus sp.
Araneus diadematus
Trochosa sp.
Runcinia grammica
Argiope bruennichi
Portada
Biodiversidade
Fauna
Arácnidos
Familia Lycosidae
Agalenatea redii
Diadea dorsata
Dysdera crocata
Heliophanus apiatus
Hogna....??
Hogna radiata
Tibellus sp.