ÁRBORES  E  ARBUSTOS 
EXTRAORDINARIAS  DO  BAIXO  MIÑO
 

Nome científico: Persea americana

 Nome común galego:  Aguacate

 Nome común castelán: Aguacate, Aguacatero

 Idade estimada:  40 anos

 Concello: O Rosal

 Parroquia: San Xoán  de Tabagón

 Lugar:Paradela: pegado á estrada, nunha finca particular.

 Coordenadas Datum WGS 84, huso UTM  29 T:  X 516270    Y 4641747

 Altitude:    20 metros

 Data fotografías:   06 – 04 – 2012    e     18 – 09 - 2012

 Medidas

 Altura: 13 metros

 Diámetro a 1,30 m : 0,60 metros

 Perímetro a 1,30 m: 1,90 metros

Guía ANABAM das

Aguacate de San Xoán de Tabagón

(O Rosal)

 
 
Actualizada o 15-09-2012

     O amigo Ivo Fernández Álvarez posa ao lado deste aguacate dunha das diversas variedades comestibles e que está a acadar grandes dimensións, incluso algunhas polas xa invaden a estrada. Posiblemente fose dos primeiros plantados no Baixo Miño e que comezan a ser bastante habituais, non coñecemos ningún mais con esta envergadura.  

 

 
PORTADA         FLORA         ÍNDICE ÁRBORES EXTRAORDINARIAS