ÁRBORES  E  ARBUSTOS 
EXTRAORDINARIAS  DO  BAIXO  MIÑO
Guía ANABAM das

CARBALLOS DE FORCADELA

Actualizada o 28-02-2012

Nome científico: Quercus robur

 Nome común galego:  Carballo

 Nome común castelán : Roble

 Idade estimada:  200 anos

 Localización

 Concello: Tomiño

 Parroquia: Forcadela

 Lugar: Pista paralela a estrada de Tui á Guarda, no borde do camiño.

 Coordenadas UTM, Datum WGS 84: X  522155   Y 4647263

 Altitude:  12 metros

 Medidas

 Altura: 26 metros

Diámetro a 1,30 m : 1,36 metros

 Perímetro a 1.30 m: 4,30 metros

 Data das fotografias:  20 – 4 - 2012

 Observacións: Árbore en moi bo estado de consevación,  pode pasarse ao lado dela sen decatarse do seu tamaño. 

PORTADA         FLORA         ÍNDICE ÁRBORES EXTRAORDINARIAS