ÁRBORES  E  ARBUSTOS 
EXTRAORDINARIAS  DO  BAIXO  MIÑO
Guía ANABAM das

CARBALLO VERDE  (I)

(VILAR-TOMIÑO)

 
 
Actualizada o 28-02-2012
 

Nome científico: Quercus suber

 Nome común galego:  Sobreira

 Nome común castelán : Alcornoque

 Idade estimada: máis de 300 anos

 Localización

 Concello: Tomiño

 Parroquia: Tomiño

 Lugar: Vilar, o lado dun camiño público co nome da árbore

 Coordenadas UTM, Datum WGS 84: X 519920  Y 4649932

 Altitude: 70 metros

 Data fotografías:   20 – 4 - 2012

 Medidas

 Altura:   16 metros

 Diámetro a 1,30 m :   2,14 metros

 Perímetro a 1,30 m :  6,75 metros

 

 Observacións: É curioso  cunha sobreira  a coñezan polo nome de  Carballo verde pero así é coñecida no lugar de Vilar.

Esta sobreira, foi danada  no pé por unha fogueira pegada ao tronco feita hai anos con rodas de goma por unha persoa con problemas mentais. A pesares diso consérvase ben.

 Árbore coñecida en todo o barrio.

IR A CARBALLO VERDE (II)
IR A CARBALLO VERDE (III)
PORTADA         FLORA         ÍNDICE ÁRBORES EXTRAORDINARIAS