ÁRBORES  E  ARBUSTOS 
EXTRAORDINARIAS  DO  BAIXO  MIÑO
Guía ANABAM das

ESTRIPEIRO  DA PRAIA DE

GOIÁN  (TOMIÑO)

Actualizada o 28-02-2012

 

 Observacións: Árbore de gran porte para a súa especie. Con boa apariencia a pesares dos fungos que ten polo seu tronco. O mellor momento para aprecialo é durante a floración.

 

 

 

  Nome científico: Crataegus monogyna

Nome común galego:  Estripeiro

Nome común castelán : Majuelo, Espino albar, Espino majuelo

 Idade estimada: Máis de 100 anos

Lugar onde se atopa

Concello: Tomiño

Parroquia: Goián

Lugar: Praia fluvial do río Miño

Coordenadas UTM, Datum WGS 84: X  520498        Y 4643095

 Altitude: 9,5 metros

 Medidas

Altura: 7 metros

Diámetro a 1,30 m.:  0,60 metros

Perímetro: 1,75 metros

 

 

 
PORTADA         FLORA         ÍNDICE ÁRBORES EXTRAORDINARIAS