ÁRBORES  E  ARBUSTOS 
EXTRAORDINARIAS  DO  BAIXO  MIÑO
Guía ANABAM das

GLICINA DA GLORIETA

(TUI)

Actualizada o 30-12-2013

Nome científico: Wisteria sinensis 

Nome común galego:  Glicina  

Nome común castelán: Glicina, Visteria china, Flor de la pluma 

Idade estimada:  57 anos 

Poñemos aquí unha cita que aparece no libro “Los alcaldes de Tui del sigloXX Historia de la ciudad a través de los plenos municipales”, sendo alcalde Don José Jurado Romero. (pax.242) 

1956 

 “Construcción de la pérgola y jardines de la Glorieta de Vigo, según proyecto del aparejador municipal don José Carrera Segalá, con un presupuesto de 74.217 pesetas”. 

  “Se realizó el proyecto de iluminación de la Glorieta de Vigo, con un presupuesto de 27.502,47 pesetas, que fue adjudicado al industrial don Juan Font Palomas”. 

Localización 

Concello: Tui 

Lugar: Glorieta de Vigo (casco urbano) 

Coordenadas Datum WGS 84, huso UTM 29 T :  X 5295526   Y 4655330 

Altitude: 49 

Data e autor das  fotografías:  23 – 6 – 2013, LuisDorado Senra 

Medidas: 

Lonxitude: Dende a base ata o final da pola mais longa ten 22,80 metros e cas outras ramificacións ocupa practicamente toda a pérgola, incluso xa a superaría cunha poda mais axeitada.  

Diámetro a 1,30 m :0,39 metros 

Perímetro a 1,30 m:1,23 metros 

 

     

 

 
 
 

Observacións: Arbusto caducifolio de comportamento ‘trepador’, orixinario de China, a súa floración na primavera pode ser espectacular, dando cachos colgantes e perfumados de cor violácea, cara ó mes de xuño teñen unha segunda floración menos intensa.

Poden vivir mais de 100 anos e alcanzar tamaños asombrosos.

 

 

 

Grupo de mozos na Glorieta de Vigo, entre os anos 57 – 60: segundo pola esquerda, sentado, José Da Silva Martínez,

pai dun dos autores de Árbores extraordinarias, Ricardo Da Silva Diz. Obsérvense ó lado das columnas as glicinas

 

 

PORTADA         FLORA         ÍNDICE ÁRBORES EXTRAORDINARIAS