B I O D I V E R S I D A D E
- F L O R A -
Portada
AS DOCE PLANTAS FLORÍCOLAS
  MÁIS ESCASAS DO BAIXO MIÑO GALEGO-PORTUGUÉS
FLORA
- SECCIÓN BALTASAR MERINO -
Romulea columnae
Corema album
Evax pygmaeaea
Romulea ramiflora
Silene niceensis
Nymphoides peltata
Neotinia maculata
Orchis maculata
Narcissus tazzeta
Pinguicula lusitanica
Unha localidade
Dúas localidades
Dúas localidades
Dúas localidades
Dúas localidades
Unha localidade
Tres localidades
Paradisea lusitanica
Unha localidade
Honckenia peploides
Unha localidade
Tres localidades
Dúas localidades
Dúas localidades
Agustín Ferreira Lorenzo
Afonso Rodríguez
Luis Dorado Senra
Luis Dorado Senra
Agustín Ferreira Lorenzo
Agustín Ferreira Lorenzo
Agustín Ferreira Lorenzo
Agustín Ferreira Lorenzo
Agustín Ferreira Lorenzo
Agustín Ferreira Lorenzo
Luis Dorado Senra
Luis Dorado Senra