Lissotriton  helveticus
TRITÓN  PALMADO
Texto: Agustín Ferreira Lorenzo
05-03-2018
Orde....................... Caudata
Familia.................. Salamandridae
Xénero................... Lissotriton
Especie..................L. helveticus
 
Nome galego: Tritón palmado.
 
     Outros nomes, premer AQUÍ.
Calificación para o Baixo Miño.......Ameazado e escaso
     IDENTIFICACIÓN:  Semellante ao tritón común. Ventre amarelento. Os machos durante a tempada reprodutiva  presentan palmeadura nas patas traseiras e un filamento no final da cola.
GRUPO DE TRABALLO: Angílica Entenza, Carlos
                                     Dorado Senra, Luis
                                     Ferreira Lorenzo, Agustín
                                     Ferreira Lorenzo, Antonio
                                     Ferreira Rodríguez, Noé
                                     González de Dios, Mª Consuelo
                                     Pombal Diego, Manuel Á.
                                     da Silva Diz, Ricardo
    Mapa de distribución correspondente ás observacións de tritón palmado realizadas entre os anos 1987 a 1992. A figura corresponde ao Atlas de Anfibios do Baixo Miño desenvolvido por ANABAM durante os anos citados.
 I 
 II
 III 
 IV
 V 
 VI 
 VII 
 VIII 
 IX 
 X 
 XI 
 XII
                       
    En verde meses nos que ó tritón común se atopa na fase acuática, período reprodutivo.
 
     En azul larvas nas charcas. Observacións de campo levadas a cabo polo GT-anabam.
     Estamos diante do urodelo máis escaso do Baixo Miño.
      Foto: Agustín Ferreira Lorenzo
     Fotografía da esquerda, macho (cloaca redondeada). Pode apreciarse (sinalado con liña vermella) o filamento caudal que amosan no período reprodutivo.
     Fotografía da esquerda, macho coa cloaca redondeada. Pode verse tamén como as patas traseiras posúen unha membrana interdixital. Fotografía da dereita, femia, cloaca truncada.
      Foto: Agustín Ferreira Lorenzo
      Foto: Agustín Ferreira Lorenzo
      Foto: Agustín Ferreira Lorenzo
     Fotografía superior, membros do GT-anabam xunto con colaboradores prospectando charcas e regatos nu humedal de Pinzás (Tomiño).
 Portada  Biodiversidade   Fauna   Urodelos