NO BAIXO MIÑO
Alytes  obstetricans
Orde....................... Anura
Familia.................. Alytidae
Xénero................... Alytes
Especie.................. A. obstetricans
 
Nome galego: Sapiño comadrón.
 
       Véxanse outros nomes AQUÍ
Calificación para o Baixo Miño.......Non aprezamos ameazas
     IDENTIFICACIÓN: Anuro de pequeno tamaño, menor de 6 cm. Iris dourado. Pupila vertical.
Texto: Agustín Ferreira Lorenzo
22-02-2018
     Mapa de distribución no Baixo Miño. Datos obtidos a partir de 2010. En verde cadrículas onde se observou.

     Xunto coa estroza e a ra patilonga, o sapiño comadrón entra no grupo dos anuros máis pequenos da bisbarra, pois, como dicimos máis arriba, o seu tamaño non sobrepasa os 6 cm de lonxitude.

    

 Portada  Biodiversidade   Fauna   Anuros  

      A reprodución desta especie é curiosa, pois ao contrario que os outros anfibios, nesta os ovos non son depositados na auga, senón que será o macho quen carga con eles. Pouco antes da eclosión, o macho se dirixe a unha poza e alí nacerán os cágados.    

      A reprodución desta especie é curiosa, pois ao contrario que os outros anfibios, nesta os ovos non son depositados na auga, senón que será o macho quen carga con eles. Pouco antes da eclosión, o macho se dirixe a unha poza e alí nacerán os cágados.    

     Cadrículas onde foi rexistrado o sapiño comadrón no Baixo Miño entre os anos 1987 e 1992. Datos pertencentes ao Atlas de Anfibios do Baixo Miño.    

      Nas nosas prospeccións de campo témolo atopado en buratos escavados por eles mesmos, onde pode haber varios individuos xuntos, acubillados baixo algunha pedra.  Fotografía da dereita: Pinzás, abril 2012.

 I  
 II 
 III  
 IV 
 V 
 VI 
 VII 
 VIII 
 IX 
 X 
 XI 
XII 
                       
EN VERDE  observación de machos con ovos.
GRUPO DE TRABALLO: Angílica Entenza, Carlos
                                     Dorado Senra, Luis
                                     Ferreira Lorenzo, Agustín
                                     Ferreira Lorenzo, Antonio
                                     Ferreira Rodríguez, Noé
                                     González de Dios, Mª Consuelo
                                     Pombal Diego, Manuel Á.
                                     da Silva Diz, Ricardo
      Foto: Agustín Ferreira Lorenzo
      Foto: Luis Dorado Senra
      Foto: Agustín Ferreira Lorenzo