A N U R O S
DO BAIXO MIÑO
     Os anfibios que forman parte da orde anura, caracterízanse pola ausencia de cola, aínda que si a teñen na fase larvaria, desaparecendo na súa forma adulta. As patas posteriores son de maior tamaño que as anteriores. A maioría deles, sobre todo os machos, emiten sons (cantos).

    Segundo os traballos de campo levados a cabo por ANABAM, no Baixo Miño habitan un total de 8 especies.

 

     Dividimos os anuros en dous grupos:
 
 
 
SAPOS: Pel rugosa, áspera, seca. Non necesitan estar na auga regularmente.
 
RAS: Pel lisa, suave, húmida. Patas traseiras con membranas.
         Precisan estar preto da auga.
 
SAPOS
Bufo bufo
Epidalea calamita
Pelobates cultripes
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Rana iberica
RAS
Pelophylax perezi
Hyla molleri
 Portada  Biodiversidade   Fauna   Anuros