SECCIÓN ENTOMOLÓXICA : "Pelegrín Franganillo"


Synema  globosum


 


-ARAÑA  NAPOLEÓN- 

Texto e fotos: Agustín Ferreira Lorenzo
 
 
Portada
Biodiversidade
Fauna
Arácnidos
     Pequena araña das denominadas "arañas cangrexo" ou arañas das flores, por atoparse sempre nos elementos florales á espera da súa presa.
 
     Pode presentar diferntes cores, sendo catro os dominantes, véxase o cadro máis abaixo.
 
O NOME DE ARAÑA NAPOLEÓN débese ao grande parecido que ten o debuxo do abdome coa silueta do emperador francés, como se pode apreciar nas fotografías superiores.
      No mes de maio do ano 2015, aproveitando o traxecto diario que fago entre A Guarda e Camposancos, vin observando que a denominada "araña Napoleón" aparecía diante dos meus ollos en numerosas ocasións. Esta pequena e inofensiva araña, que non chega a un centímetro de lonxitude, atópase sempre nas flores, onde espera con paciencia a chegada dalgunha presa, habitualmente dípteros. Así que, logo de varios días de pasar por elas, véuseme á mente o de tomar algunhas notas, como por exemplo a cor que presentan ou as flores nas que se atopan habitualmente. Así que, durante catro días recollín información de tódalas arañas observadas no meu desprazamento diario, sen determe a escudriñar en tódalas flores e deténdome unicamente nas que, a medida que me desprazaba, observaba algunha delas, non contabilizándoa no caso de decatarme de que xa fora rexistrada con anterioridade. O resultado foi que observei un total de 20 individuos diferentes, varios deles machos, pousados en tres tipos de flores: compostas, a práctica totalidade dos individuos observados estaban nestas, aínda que, tamén hai que sinalar que era a planta dominante con moito; umbelíferas  e cistáceas. Tamén tiven en conta a cor dos exemplares, que se agrupan en catro tonalidades: branco, amarelo, crema (entre branco e amarelo) e vermello.

     O resultado das observacións vai no cadro que segue:

 

A

Período activo (en verde)
 XANE
FEBR 
MAR 
ABR 
MAI 
XUÑ 
XUL 
AGO 
SEP 
OUT 
NOV
 DEC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A primeira persoa en citar esta especie no Baixo Miño foi o xesuíta e naturalista Pelegrín Franganillo, quen levou a cabo estudos sobre os arácnidos desta zona na primeira década do século XX, dende o Colexio Apóstol Santiago, de Camposancos, A Guarda.
 

 

 
Fotos Internet