C O L E Ó P T E  R O S

Brachyleptura (Criboleptura) strangulata


Buprestis novemmaculata

Chrysomela americana

Erodius lusitanicus

Eurynebria complanata

Geotrupes mutator

Lucanus cervus

Monochamus galloprovincialis

Phoracanta semipunctata

Mylabris quadripunctata

Trichius zonatus

Oxythyrea funesta

Oedemera flavipes

Galeruca angusta

Chrisomela populi

Melolontha papposa

Anoxia australis

Chryssolina herbacea

Rutpela maculata

Blitopertha  sp.

Stenopterus mauritanicus

Oedemera nobilis

Crisomélido 001

Typhaeus typhoeus

CADRO VERMELLO: Case extinto. En perigo crítico.
CADRO VERDE: En perigo
 
Premendo nos nomes en azul vaise a máis información
 
SECCIÓN  ENTOMOLÓXICA: PELEGRÍN FRANGANILLO

Rhagonycha fulva

Copris lunaris

Carabus lineatus

Ergates faber (femia)

Prionus coriarius

Dorcus parallelipipedus

Agapanthia cardui/femoralis

Coccinella septempunctata

Trox sp.

Crisomélido.002

Curculiónido 001

Ergates faber (macho)

Cincidela campestris

nº 4876

Tytthaspis sedecimpunctata

Curculiónido 002

Phaleria bimaculata?

Phaleria cadaverina?

Hoplia philanthus?

Podes colaborar neste proxeco da BIODIVERSIDADE do Baixo Miño, enviándonos as túas fotos orixinais e informándonos do lugar onde foron obtidas.
NO BAIXO MIÑO

Leptinotarsa decemlineata

Carabus melancholicus

Carabus lusitanicus

Stictoleptura 001

Carabus lusitanicus

Portada    Biodiversidade   Fauna   Coleópteros    Carábidos

Rhynchophorus ferrugineus