Patina Pellucida - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

Patina Pellucida

BIODIVERSIDADE > FAUNA > MOLUSCOS
Texto e fotos: Agustín Ferreira Lorenzo

Clase..........................Gastropoda
Orde..........................Docoglossa
Superfamilia...............Buccinoidea
Familia......................Patellidae
Xénero.......................Patina
Especie.....................P. pellucida
   Actualización: 03-03-2015


    En vivo atópanse polo xeral nas algas laminarias.  Presentan unha cor castaña e sete liñas lonxitudinais azul fosforescente. Co paso do tempo van desaparecendo.
    Vense nas frondes das laminarias onde deixan unha pequena concavidade.
    Teñen un tamaño que non supera os 2 centímetros, aínda que por termo medio a lonxitude é duns 10 mm.
   Poden observarse a partir do límite entre a intermareal e a supralitoral, polo que para seren observadas a marea debe estar bastante baixa.
     Este gasterópodo vive ao longo de toda a costa do Baixo Miño, apegado ás algas laminarias. Ten un tamaño medio de un centímetro de longo, aproximadamente aínda que hai individuos que superan esta medida, e, cando o animal está vivo, a súa cuncha presenta cor castaña con sete liñas a trazos azuladas.
  Nas laminarias aparecen varios individuos, máis ou menos xuntos, que deixan sobre a mesma a súa pegada en forma dunha pequena fendidura, como se pode apreciar na fotografía.
     Actualización: 27-10-2011


    Este gasterópodo vive ao longo de toda a costa do Baixo Miño, apegado ás algas laminarias. Ten un tamaño medio de un centímetro de longo, aproximadamente aínda que hai individuos que superan esta medida, e, cando o animal está vivo, a súa cuncha presenta cor castaña con sete liñas a trazos azuladas.
  Nas laminarias aparecen varios individuos, máis ou menos xuntos, que deixan sobre a mesma a súa pegada en forma dunha pequena fendidura, como se pode apreciar na fotografía.
Regreso al contenido