TRABALLOS A DESENVOLVER - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

TRABALLOS A DESENVOLVER

ANABAM > PRACTICAS EXTERNAS UNIVERSIDADE-CICLOS FORMATIVOS
PRÁCTICAS EXTERNAS

DESTINADAS A

- Universitarios de
Master en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión

-Universitarios de grao de Bioloxía.

-Ciclos de F.P: ramas relacionadas coa bioloxía.


Actualizado o 19/01/2023

a/ PROXECTO PÍLLARA/BORRELHO (Charadrius alexandrinus):
             LOCALIDADE: franxa atlántica portuguesa, entre a foz do Miño
                  (Caminha) e a praia de Paçô (Viana do Castelo).
             LONXITUDE: tramo duns 15 quilómetros.
             DATA: entre o 15 de abril e o 15 de agosto.
             ACTIVIDADE: -detección de niños e polos de píllara.
                                  -Instalación de gaiolas e valado de protección.
                                  -Seguimento e anotación da actividade de adulos
                                      e pitos.
                                  -Detectar e, se é o caso, tratar de solucionar
                                      posibles problemas que afecten á nidificación
                                      da píllara.
                                  -Información aos usuarios da praia.

b/ NIDIFICACIÓN DE GAIVOTAS:  
        LOCALIDADE: núcleos urbanos da Guarda, Caminha, Moledo,
                                   Vila Praia de Âncora.
        DATA: 1 de maio a 15 de agosto.
        ACTIVIDADE: Censo de niños e pitos de gaivota patiamarela
                                 (Larus michahellis) nas vilas anteriormente citadas.

c/ PROXECTO COTORRA:
      LOCALIDADE: A Guarda.
      DATA: Todo o ano.
      ACTIVIDADE: censo de cotorras de peito gris (Myopsitta
                               monachus) e cotorra de Kramer
                               (Psittacula krameri).
                           Lugares da localidade onde está presente.
                           Observación e toma de datos dos seus costumes.

d/ PROXECTO BEMBIX:
      LOCALIDADE: Praia de Camposancos, Monte Trega, Monte Terroso
                             (A Guarda).
      DATA: do 1 de xuño ao 30 de agosto
      ACTIVIDADE: observación e estudo do comportamento e nidificación
                                 da avespa escavadora Bembix rostrata así como
                                 da fauna asociada a ela.  

e/ PROXECTO COREMA:
      LOCALIDADE: piñeiral de Camarido (Caminha).
      DATA: do 15 de maio ao 15 de agosto.
      ACTIVIDADE: Censo do número de exemplares presentes;
                              xeolocalización de cada exemplar; estado no que
                              se atopan; potenciais ameazas que teñen.

f/ PROXECTO ANDORIÑA:
    LOCALIDADE: Franxa galega do Baixo Miño: concellos de Tui,
                             Tomiño; O Rosal; A Guarda e Oia.
                           -Franxa portuguesa: municipios de Valença do Minho;
                              Vila Nova de Cerveira e Caminha (Caminha, Moledo
                              e Vila Nova de Cerveira).
    DATA: do 1 de maio ao 30 de xullo.
    ACTIVIDADE: -Censo de niños de andoriña de cu branco (Delichon
                               urbicum), andoriña dáurica (Cecropis daurica);
                               andoriña das barreiras (Riparia riparia).
                         -Distribución no Baixo Miño.n/ EFECTO DO PICUDO NAS PALMEIRAS DO BAIXO MIÑO:
  LOCALIDADE: Concellos do Baixo Miño.
  DATA: Todo o ano.
  ACTIVIDADE: Comprobar os efectos do picudo vermello
                         (Rhynchophorus ferrugineus) sobre as palmeiras da
                          bisbarra.

m/ PROXECTO EURYNEBRIA
   LOCALIDADE: Praias da franxa norte portuguesa.
   DATA: 1 de outubro a 30 de maio.
   ACTIVIDADE: Este é o insecto máis ameazado da franxa costeira.
                     Dende a segunda década deste século xa ten desaparecido
                     dalgunhas das praias próxima. Agora o retos é coñecer
                      onde aínda pode ser localizado e cal é a súa poboación.

ñ/ LONTRA:
  LOCALIDADE: Esteiro do Miño.
  DATA: todo o ano.
  ACTIVIDADE: Observación e rexistro da actividade da lontra.

ñ/ FAUNA AREAIS COSTEIROS:
 LOCALIDADE: Esteiro do Miño.
 DATA: todo o ano.
 ACTIVIDADE: Observación e rexistro das especies observadas.


ñ/ EFECTO TRAMPAS AVESPAS ASIÁTICAS:

 LOCALIDADE: Baixo Miño.
 DATA: todo o ano.
 ACTIVIDADE: Estudar os efectos das diferentes trampas usadas pola poboación.

ñ/ INSECTOS COPRÓFAGOS:
 LOCALIDADE: Zonas de presenza de garranos no Baixo Miño.
 DATA: Todo o ano.
 ACTIVIDADE:Especies de insectos coprófagos que se atopan nos excrementos do gando que pace ceibe nos montes baixomiñotos.f/ PROXECTO FLORA AMEAZADA:
   LOCALIDADE: Baixo Miño galego-portugués.
   DATA: 1 de Xuño a 30 de agosto.
   ACTIVIDADE: Localización e distribución no Baixo Miño
                           galego-portugués das seguintes especies
                            papoula mariña (Glaucium flavum);
                            cardo dourado (Scolymus hispanicus);
                            Honckenya peploides; fentos arbóreos
                            (Dicksonia antarctica); fento do botón
                            (Woodwardia radicans).

g/PENEIREIRO CINCENTO-MIÑATO QUEIMADO-CEGOÑA:
 LOCALIDADE: franxa fluvial galego-portuguesa do Baixo Miño, dende
                         Valença-Tui ata a desembocadura.
 DATA: 1 de maio ata 31 de xullo.
ACTIVIDADE: Localización, observación, toma de datos da súa
                       presenza e actividade.

h/ AVES ACUÁTICAS:
    LOCALIDADE: franxa fluvial galego-portuguesa do Baixo Miño, dende
                         Valença-Tui ata a desembocadura.
    DATA: 15 setembro a 15 de marzo.
ACTIVIDADE: Localización, observación, toma de datos da presenza das diferentes especies que se desenvolven ao longo da franxa fluvial.

i/ PROXECTO HERBA DA PAMPA:
        LOCALIDADE: Concellos galegos do Baixo Miño.
      DATA: Especialmente de Xullo a Setembro.
    ACTIVIDADE: Localización da presenza de esta especie invasora
                              nos diferentes concellos da bisbarra.

j/LAGOA DE CALDELAS DE TUI:
       LOCALIDADE: Caldelas (Tui).
       DATA: 1 de xullo a 30 setembro.
      ACTIVIDADE: Estudio da lagoa citada, facendo especial incidencia
                          ás seguintes especies: Nimphoides peltata;
                          Ludwigia grandiflora, ademais das características propias
                                 da charca e da súa flora e fauna asociada.

k/ FLORA DUNAR
   LOCALIDADE: Praia de camposancos e franxa marítimo fluvial
                      do norte portugués.
   DATA: 1 de xuño a 15 de setembro.
   ACTIVIDADE: Rexistro das especies dunares de flora
                      e a súa comparación entre as praias.

l/ PROXECTO DE FOTOTRAMPEO
   LOCALIDADE: Baixo Miño.
   DATA: Todo o ano.
   ACTIVIDADE: Utilizando a técnica do fotorampeo, vaise estudar a
                              fauna, especialmente a nocturna, de diversos
                              enclaves da bisbarra.

l/ FLORA E FAUNA ASOCIADA A CERTOS REGATOS
   LOCALIDADE: Baixo Miño.
   DATA: 1 maio a 15 setembro.
   ACTIVIDADE: Seleccionando un dos regatos da zona, farase un
                           estudo, o máis completo posible do mesmo e das
                           súas beiras.
Regreso al contenido