ENVÍO DE DATOS DAS ANDORIÑAS DO BAIXO MIÑO - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

ENVÍO DE DATOS DAS ANDORIÑAS DO BAIXO MIÑO

COLABORA > ENVIO DATOS FAUNA-FLORA
ANDORIÑA COMÚN
(Hirundo rustica)
ANDORIÑA DÁURICA
(Cecropis daurica)
ANDORIÑA DE CU BRANCO
(Delichon urbicum)

ANDORIÑA DAS BARREIRAS
(Riparia riparia)
   

ANDORIÑA DOS PENEDOS
(Ptyonoprogne rupestris)
   
CAMPAÑA 2024

    Estamos recollendo datos das diferentes especies de andoriñas presentes no Baixo Miño galego-portugués:
          MARXE GALEGA: Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda e Oia.
          MARXE PORTUGUESA: Valença, Vila Nova de Cerveira e Caminha.

   Para participar neste proxecto só tes que cubrir o cuestionario cos datos e darlle a enviar. Lembra que tes que cubrir UNHA FICHA por CADA NIÑO que coñezas.

     Para dar por válidos os datos recibidos é imprescindible o envío de dúas fotos unha que sexa un primeiro plano do niño e outra un plano xeral de onde está ubicado o niño.

No caso de dúbidas ou de aclaracións, podedes dirixirvos a algúns destes medios:

anabam.anabam@gmail.com

                                                WhatsApp: 61 61 80 557

   As persoas que envíen datos figurarán como colaboradoras no proxecto, agás que indiquen que desexan permanecer no anonimato.
Se desexas colaborar neste proxecto,
por favor, enche o  formulario seguinte
cos datos que teñas. Logo dálle a envíar.


ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BRANCO
ANDORIÑA DÁURICA
ANDORIÑA DAS BARREIRAS
ANDORIÑA DOS PENEDOS
si
non
Non sei1 POLO
2 POLOS
3 POLOS
4 POLOS
MÁIS DE CATRO
NON SEI

Unha posta?
Dúas postas?
Tres postas?
Non sei

 2023
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 Antes do 2015Nome e apelidos
Iniciais
Prefiro non figurarRegreso al contenido